O NÁS

Místní knihovna v Prostřední Bečvě je součástí systému knihoven České republiky
a podle zákona č. 257/2001 (knihovní zákon) vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnosti. 
Zřizovatelem místní knihovny je Obec Prostřední Bečva.
Knihovna má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm,
která poskytuje místní knihovně: metodickou pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování
statistiky o činnosti obecní knihovny , základní servis informačních a komunikačních technologií,
literární besedy a informační lekce pro základní školu.

Služby poskytované MVK Vsetín nebo Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, které jsou obecní knihovně poskytovány v rámci regionálních funkcí knihoven, jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje.


Místní knihovna v Prostřední Bečvě se nachází v Domě služeb a nabízí nejen rozmanité služby,
ale také příjemné prostředí pro váš volný čas.

Vytvořte si webové stránky zdarma!