LOVCI PEREL

29.04.2021

LOVCI PEREL - HRA, KTERÁ DĚLÁ ZE ČTENÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Od září startuje v knihovně nová zábavná hra pro děti.

Hra motivuje ke čtení, objevování příběhů a prožívání dobrodružství. Přečti knihu a za splněné kvízy získej perly. Navlékni si je na soutěžní nitku a hraj.
Milé holky a kluci, přijďte do knihovny a zapojte se do celoroční hry Lovci perel.
Cílem hry je čtení zajímavých knih.
V knihovně jsou knihy označené samolepkou "perlorodka".
Hra začíná v září 2020 a končí v červnu 2021.
Odměnu získá každý, kdo se zapojí.
Jak soutěžit?
Do hry se může zapojit každé dítě, které má platný průkaz knihovny.
Přihlásíte se u knihovnice a vyplníte registraci.
Ke každé knize "perlorodce" dostanete vytištěný list, kde najdete otázky ke knize.
Otázky si přečtěte dříve, než knihu začnete číst.
Při odevzdání správně vyplněných otázek dostanete perlu.
Pokud vyplníte i nepovinné otázky, dostanete perlu navíc.
Při každé návštěvě knihovny si můžete odnést maximálně 3 knihy "perlorodky".

Vytvořte si webové stránky zdarma!